Warunki współpracy z firmą A&J

Projekty do realizacji należy dostarczyć w programie Corel Draw (wersja 11) lub Adobe Illustrator (CS3).
Projekty logotypów w celu uzyskania najlepszej jakości wydruku powinny być wektorowe, a zaimportowana bitmapa do programu wektorowego, jak Corel Draw lub Adobe Illustrator nie jest grafiką wektorową.

W przypadku gdy nie mamy do dyspozycji projektu wektorowego może to być bitmapa. Jednak projekt powinien być wtedy przygotowany:

1. w przestrzeni barwnej CMYK oraz w odpowiedniej rozdzielczości zachowując przy tym skale 1:1:
2. w przypadku druku czterokolorowego - 300 dpi
3. w przypadku gdy przygotowany projekt jest np. czarno-biały - 600 dpi
4. Wszystkie zawarte w projekcie teksty trzeba zamienić na krzywe.

Przed realizacją każdego projektu preferujemy wykonanie płatnej próby. W przypadku, gdy klient nie życzy sobie wykonania takiej próby reklamacje dotyczące projektu, druku, kolorystyki nie są uwzględniane.

Termin realizacji projektu zaczyna się w momencie zaakceptowania przez klienta projektu/próby oraz w niektórych przypadkach dokonania przedpłaty.

Zleceniodawca nie odpowiada za nieterminowe przesyłki firm kurierskich.